Merry Christmas

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Merry Christmas โดยมีนายอภินันท์ หอมคง หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน และครูหมวดกลุ่มสาระต่างประเทศ กิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ เกี่ยวกับวันคริศมาสต์